Loading...

Kurs z medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego - 2024-07-02

Uprzejmie informujemy o kursie w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego.

We wskazanym linku będą pojawiać się kursy zarówno na część teoretyczną, jak i praktyczną.

Część teoretyczna:

  • w formie kursu e-learningu
  • dostępny jest przez 7 dni
  • Kurs kończy się testem, do którego dostęp otworzy się ostatniego dnia
  • Zaliczenie testu jest warunkiem przejścia do części praktycznej

Część praktyczna:

  • Czas trwania: 1 dzień – 7 godzin
  • Na kursie dostępne jest wyłącznie 10 miejsc
  • O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń

Do kursu będzie wystawione zaświadczenie po zaliczeniu obu części

Informacja na temat dostępnych terminów.