Loading...

Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine - 2019-08-14

kardiomed_logoŚląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia organizuje kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte na Evidence Based Medicine.

Kursy realizowane są ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W projekcie przewidziano realizację łącznie 109 szkoleń dla 758 lekarzy do 30.06.2023 r. Wydarzenie ma charakter cykliczny, terminy poszczególnych szkoleń są zamieszczane na stronie internetowej projektu.

  • Program przewiduje realizację kursów o następującej tematyce, za które uczestnicy mogą uzyskać punkty edukacyjne:
  • Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
  • Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
  • Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego
  • Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)
  • Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych

Po szczegóły zapraszamy do serwisu organizatora.