Loading...

Lekarzu, uzupełnij swoją dokumentację w rejestrze PWZ - 2022-05-31

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu przypomina o ustawowym obowiązku uzupełniania dokumentacji lekarza/lekarza dentysty członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
W imieniu Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, przypominamy o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych , uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz.965, z 2020 r. poz.1291, 2112, 2401).
Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami), których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:

  • zmiany imion i nazwiska,
  • obywatelstwa,
  • uzyskania stopnia naukowego,
  • uzyskania tytułu naukowego,
  • zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  • zmiany adresu do korespondencji,
  • podjęcia wykonywania zawodu,
  • zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP,
  • przejścia na emeryturę lub rentę

Aktualizacji danych możecie Państwo dokonać w pokoju 102

Pdf icon– Oświadczenie dotyczące aktualizacji danych zamieszczanych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku