Loading...

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy – Bez zbędnych słów - 2023-10-02

W  Klubie  Lekarza OIL w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  kolejna o zasięgu międzynarodowym, powakacyjna Wystawa Fotograficzna  Lekarzy, tym razem  pod  hasłem „Bez zbędnych słów” – realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji  oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,    towarzyszył  będzie  Konkurs,  w  którym  prace  oceni  Jury  złożone  z  profesjonalistów.  Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  okręgowych  izb  lekarskich  w  Polsce,  a  także  z  zagranicy.

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego  odbędzie  się 22  października  2023  roku (niedziela) o godz. 17.00.  Wystawa potrwa do  27  października  br.

 

Kontakt:

Iwona  Szelewa

Dyrektor Biura  Okręgowej  Izby  Lekarskiej w Łodzi

tel.  (0 42) 683 17 01

Regulamin   Konkursu 

 1. Organizatorem   imprezy   jest Komisja   Kultury Okręgowej Izby   Lekarskiej w Łodzi.
 2. Impreza ma charakter   międzynarodowy.
 3. W konkursie mogą   wziąć udział lekarze   i lekarze dentyści   z Polski i z   zagranicy.
 4. Udział w konkursie   jest   bezpłatny.
 5. Przyjmujemy   zdjęcia   przesłane:
 • drogą elektroniczną na   adres mailowy:   kultura@oil.lodz.pl
 • na nośnikach   danych na adres: Okręgowa   Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona   3, 93-005 Łódź, z   dopiskiem „Konkurs   Fotograficzny”
 1. Każdy   uczestnik konkursu może   dostarczyć maksymalnie 6   zdjęć.
 2. Fotografie   mogą być wykonane   w dowolnej technice.
 3. Przyjmujemy zdjęcia w formacie JPG. Maksymalny wymiar fotografii   to 7087 pikseli dłuższego   boku. Minimalna wielkość   zdjęć w wersji   papierowej to   20 cm x 30 cm, a   wielkość maksymalna – 30 cm x 45 cm.
 4. Organizator   zapewnia sobie możliwość   wyłączenia z konkursu   zdjęć o niskiej   jakości.
 5. Do zgłoszonych   fotografii prosimy dołączyć   następujące informacje: imię i   nazwisko, specjalizację i   miejscowość zamieszkania Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych   fotografii.
 6. Przystąpienie   do konkursu jest   ze strony autorów   jednoznaczne z   oświadczeniem, iż fotografie   zostały wykonane osobiście   i są jedynymi   właścicielami praw autorskich   do zgłoszonych prac.
 7. Fotografie oceni   profesjonalne Jury, a   werdykt zostanie ogłoszony   na wernisażu Międzynarodowej Wystawy   Fotograficzne Lekarzy w   dniu 22 października   2023   roku.
 8. Zwycięzca Konkursu   otrzyma medal „Złoty Obiektyw”   oraz nagrodę pieniężną.   Drugie i trzecie   miejsce uhonorowane zostanie   medalami Srebrnym i Brązowym   Obiektywem, a wyróżnieni otrzymają   dyplomy.
 9. Organizator   zapewnia sobie możliwość   nieodpłatnego wykorzystania zdjęć w   materiałach promujących Międzynarodową Wystawę Fotograficzną Lekarzy w   biuletynie OIL „Panaceum”   oraz na stronie   internetowej.
 10. Przystąpienie   do konkursu jest   jednoznaczne z akceptacją   przez autorów zdjęć powyższego   regulaminu.