Loading...

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem „Mój świat…” - 2020-08-24

W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się w październiku, tradycyjnie jak co roku, jednak tym razem o zasięgu międzynarodowym, powakacyjna Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem – „Mój świat…” – realizację tego tematu pozostawiamy inwencji oraz wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w Wystawie.

Tegorocznej edycji Wystawy, podobnie jak poprzednim, towarzyszył będzie konkurs, w którym prace oceni Jury złożone z profesjonalistów. Do udziału w Wystawie i Konkursie Fotograficznym zapraszamy Koleżanki i Kolegów nie tylko z okręgowych izb lekarskich w Polsce, a także z zagranicy.

Zapraszamy do przesyłania fotografii drogą elektroniczną, lub na nośnikach danych. Pozostawiamy też możliwość dostarczania zdjęć w wersji papierowej.

Termin dostarczania fotografii upływa 9 października br.

Wernisaż Wystawy, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu Fotograficznego (bądź w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej relacja online z wernisażu) odbędzie się 25 października 2020 roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do 30 października br.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który określa warunki przystąpienia do Konkursu Fotograficznego.

Kontakt:
Iwona Szelewa
Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej,
tel. (0 42) 683 17 01

Regulamin  Konkursu

 1. Organizatorem imprezy   jest  Komisja  Kultury  Okręgowej  Izby  Lekarskiej            w Łodzi przy współpracy z Naczelną Izbą Lekarską.
 2. Impreza ma  charakter  międzynarodowy.
 3. W konkursie  mogą  wziąć  udział  lekarze  i  lekarze  dentyści  z Polski  i  z
 4. Udział w  konkursie  jest  bezpłatny.
 5. Przyjmujemy zdjęcia  przesłane:
 • drogą elektroniczną  na  adres  mailowy:  kultura@oil.lodz.pl z dopiskiem  w  temacie wiadomości ”konkurs fotograficzny”
 • na nośnikach  danych  oraz  w  wersji  papierowej  na  adres:  Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi,    Czerwona  3,  93-005  Łódź,    z  dopiskiem  „Konkurs  Fotograficzny”
 • dostarczone osobiście  do  Biura  OIL w Łodzi.
 1. Każdy uczestnik  konkursu  może  dostarczyć  maksymalnie  6  zdjęć.
 2. Fotografie mogą  być  wykonane  w  dowolnej
 3. Przyjmujemy zdjęcia w formacie Maksymalny wymiar  fotografii  to 7087  pikseli  dłuższego  boku.  Minimalna  wielkość  zdjęć  w  wersji  papierowej  to   20 cm x 30 cm,  a  wielkość  maksymalna –  30 cm x 45 cm.
 4. Organizator zapewnia  sobie  możliwość  wyłączenia  z  konkursu  zdjęć o  niskiej  jakości.
 5. Do zgłoszonych fotografii  prosimy  dołączyć  następujące  informacje:  imię i  nazwisko,  specjalizację  i  miejscowość  zamieszkania  Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych
 6. Przystąpienie do  konkursu  jest  ze  strony  autorów  jednoznaczne z  oświadczeniem,  iż  fotografie  zostały  wykonane  osobiście  i  są  jedynymi  właścicielami  praw  autorskich  do  zgłoszonych
 7. Fotografie oceni profesjonalne  Jury,  a  werdykt  zostanie  ogłoszony  na  wernisażu  Międzynarodowej  Wystawy  Fotograficzne  Lekarzy  w  dniu 25  października  2020
 8. Zwycięzca Konkursu otrzyma medal  „Złoty  Obiektyw”  oraz  nagrodę  pieniężną.  Drugie  i  trzecie  miejsce  uhonorowane  zostanie  medalami  Srebrnym i  Brązowym  Obiektywem,  a wyróżnieni  otrzymają
 9. Organizator zapewnia  sobie  możliwość  nieodpłatnego  wykorzystania  zdjęć w  materiałach  promujących  Międzynarodową  Wystawę Fotograficzną  Lekarzy w  biuletynie  OIL  „Panaceum”  oraz  na  stronie
 10. Przystąpienie do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  przez  autorów zdjęć  powyższego  regulaminu.