Loading...

Nagroda jubileuszowa z okazji ukończenia 90-go roku życia - 2023-05-08

Przysługuje członkom OIL w Białymstoku z okazji ukończenia dziewięćdziesiątego roku życia.
Nagroda przyznawana jest jednorazowo, na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Emerytów i Rencistów.

Szczegółowe warunki zostały określone w następującej uchwale Okręgowej Rady Lekarskiej.