Loading...

Nagroda jubileuszowa z okazji ukończenia 90-go roku życia - 2024-01-11

  • Członkowie OIL w Białymstoku z okazji ukończenia 90-go roku życia mogą otrzymać nagrodę jubileuszową w wysokości 2.000 zł.
  • Nagroda przyznawana jest jednorazowo, na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Emerytów i Rencistów.
  • Otrzymanie nagrody jubileuszowej wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia podatku w rozliczeniu rocznym PIT.

Szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie Komisji Socjalnej.