Loading...

Nasz stosunek do przepisów – punkty edukacyjne - 2022-11-08

Małgorzata Maria Topolska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Białymstoku.

Autorka cyklu felietonistycznego Z kącika Rzecznika…

Taki Rzecznik, to wg prawa prokurator. Jaki styl pracy prokuratorskiej wybrać? Srogie karanie czy napominanie?

Na dziś takie pytanie – Dlaczego lekarze lekceważą obowiązujące przepisy? Zapewne dlatego, że ich nie znają 😉

To śmiało postawione pytanie chcę wyjaśnić na przykładzie obowiązującego każdego z nas obowiązku kształcenia.

Jako lekarz/lekarz dentysta musisz szanowna koleżanko i szanowny kolego uzyskać co najmniej 200 punktów edukacyjnych w 48 miesięcznych następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Obecnie wprowadzona nowelizacja (luty 2022 r.) uwzględniła problem ze zdobyciem 200 pkt z powodu panującej pandemii i zmniejsza liczbę punktów do zdobycia do 100 w okresie pandemicznym. Brawo Ministerstwo.

Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza/lekarza dentysty potwierdza właściwa okręgowa rada lekarska. Robi to za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia oraz przez wpis w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów (dalej: Rejestr) na podstawie przedłożonej przez lekarza/lekarza dentystę indywidualnej ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych form doskonalenia zawodowego. W naszej Izbie należy przynieść dokumenty do pokoju 102, a dodatkowe informacje jak załatwić tę sprawę można znaleźć pod następującym adresem. Zgodnie z przepisami niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego powinno być odnotowywane w Rejestrze. Tyle przepisy.

Ale tu nasuwa się pytanie – ilu z nas ma dopełniony powyższy obowiązek??? Pomijam przez delikatność stosunek lekarzy do obowiązującego przepisu. Jako laryngolog, uważam, że mamy go w nosie – całe szczęście, że nie jestem proktologiem, bo lokalizacja przepisów prawnych byłaby inna 😉

Warto wiedzieć, że obowiązek kształcenia dotyczy prawników, którym za brak punktów zawiesza się prawo wykonywania zawodu.

Warto również wiedzieć, że obowiązek kształcenia dotyczy farmaceutów, którzy jeśli nie zdobędą należnej liczby punktów, to nie mogą być np. kierownikami aptek.

Oczywiście taki obowiązek występuje w większości krajów europejskich i o zgrozo 😉 jest respektowany. Lekarz, który nie dopełnił kształcenia nie może wykonywać zawodu.

Rzecznik na razie myśli co ma zrobić. Ale delikatnie uprzedza, że każdy lekarz na którego wpłynie skarga będzie zobowiązany do okazania dopełnienia obowiązku zdobycia punktów edukacyjnych.

Ciekawostka z prasy 😉

Pewien czas temu spółka „Technologie Innowacje Medycyna-Polska” skierowała postulat do Ministerstwa Zdrowia wymierzania kary w wysokości minimum 5-krotności kwoty rocznej składki na samorząd zawodowy za niedopełnienie ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.