Loading...

Newsletter

Uprzejmie informujemy, iż w ramach serwisu internetowego OIL uruchomiona została usługa

Newsletter Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Newsletter stanowi biuletyn informacyjny przesyłany w formie elektronicznej na adresy mailowe zarejestrowane w bazie subskrybentów. Innymi słowy, są to wiadomości mailowe wysyłane systematycznie do określonej grupy odbiorców. Korzystanie z tej usługi jest dobrowolne i bezpłatne, z prawem do rezygnacji z subskrypcji w każdej chwili.

W ramach newslettera OIL w Białymstoku, raz w miesiącu (w uzasadnionych przypadkach częściej) będziemy informowali subskrybentów o:

  • aktualnościach istotnych z punktu widzenia środowiska lekarskiego,
  • wydarzeniach organizowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy do subskrypcji wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.