Loading...

Niebezpieczeństwo przejęcia danych lekarzy na potrzeby wystawiania recept - 2024-02-21

Szanowni Państwo!

W związku z zawiadomieniem złożonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie do Naczelnej Izby Lekarskiej o możliwości przejęcia danych niektórych placówek medycznych – zwracamy się z pilnym apelem do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym przede wszystkim podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów – o dokonanie weryfikacji danych w systemach informatycznych, w zakresie:

  • wszystkich posiadanych certyfikatów WSS i TLS, które służą do komunikacji z platformą P1 oraz certyfikatów ZUS ZLA (podpis osobisty wystawcy e-recepty eZLA/kwalifikowany/PZ/eDO w portalu ZUS PUE),
  • danych w Panelu Lekarz PUE ZUS w zakresie miejsca udzielania świadczeń medycznych i odnośnie uprawnień,
  • danych asystentów medycznych w Rejestrze Asystentów Medycznych,

Ponadto, apelujemy do placówek ochrony zdrowia publicznego, w których osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w art. 86 ust. 2-5 ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2O22r., poz. 2301) o wnikliwe analizowanie każdego przypadku próby realizacji e-recept na leki opioidowe, przede wszystkim Oxydolor/Oxycontin oraz Concerta.

W przypadku zaobserwowanych nieprawidłowości prosimy o kontakt z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie (Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej – tel.: 91 441-09-66, tel.: 91 441-09-71, tel.: 91 441-09-20).