Loading...

Nienależna refundacja. Spotkanie lekarzy w Naczelnej Izbie Lekarskiej - 2023-02-06

Lekarze z różnych stron Polski wzywani są przez NFZ do zwrotu kosztów niektórych wystawionych recept na mleko zastępcze dla niemowląt. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów 10 lutego w siedzibie NIL organizuje spotkanie w celu omówienia opisanej sprawy.

Szanowni Państwo,

ustawowym obowiązkiem lekarza jest udzielanie pomocy lekarskiej (art. 30 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. 2021 poz. 790), a nie wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej. Mimo wielokrotnego zgłaszania przez samorząd lekarski potrzeby automatyzacji procesu refundacji i zdjęcia z lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku określania poziomu refundacji na recepcie dotychczas nie wprowadzono oczekiwanych zmian w tym zakresie, narażając Skarb Państwa na wielomilionowe straty. Zaistniała sytuacja doprowadziła do nakładania horrendalnie wysokich kar finansowych na lekarzy i lekarzy dentystów, którzy pracują i leczą wyłącznie w dobrej wierze. Fakt o ich ukaraniu sprawia, że są traktowani jak osoby, które dokonały nadużyć w systemie, gdzie w rzeczywistości wraz z pacjentami są poszkodowanymi przez nieprawidłowo działający system.

10 lutego na 9:30 zapraszamy do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej (ul. Sobieskiego 110, Warszawa) na robocze spotkanie dla lekarzy, których dotyczy ta sytuacja, w celu jej wyjaśnienia, omówienia możliwych form pomocy w tym kroków prawnych i wspólnego wypracowania ścieżki jej rozwiązania.

Potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu, w tym informacje o potrzebie miejsca parkingowego, prosimy zgłaszać mailowo: dok@nil.org.pl.

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Jankowski
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Źródło: Naczelna Izba Lekarska