Loading...

Nowe wytyczne leczenia uzależnienia od nikotyny - 2022-05-30

Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych i tytoniu podgrzewanego, wciąż pozostaje największym wyzwaniem zdrowia publicznego. Eksperci wskazują, że chociaż od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku obserwowano stopniowe zmniejszanie się częstości palenia tytoniu w Polsce, to w ostatnich latach trend ten uległ zahamowaniu. Obecnie w naszym kraju pali co trzeci dorosły mężczyzna oraz co piąta kobieta. Dlatego leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu pozostaje ważnym wyzwaniem dla klinicystów, jak i zdrowia publicznego w Polsce. Pomoc i poradnictwo osobom palącym powinno odbywać się na wielu etapach spotkania pacjenta ze służbą zdrowia oraz powinno być prowadzone kompleksowo, przez wszystkich członków zespołu medycznego: lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, lekarzy dentystów, pielęgniarki, fizjoterapeutów, psychologów szpitalnych, techników medycznych, etc. Istotną kwestią jest zatem upowszechnianie skutecznych metod leczenia.

W załącznikach poniżej publikujemy nowe wytyczne postępowania w zespole uzależnienia od tytoniu wraz z ich recenzjami. Dokumenty zostały opracowane przez polskich ekspertów z inicjatywy i przy wsparciu polskiego przedstawicielstwa WHO.