Loading...

Biuro Izby

Siedziba w Białymstoku
ul. Świętojańska 7
15-082 Białystok
tel. +48 85 732 19 35

email: bialystok@hipokrates.org

Biuro delegatury w Łomży
ul. Kazańska 14 lok. 22
18-404 Łomża
tel. +48 86 218 04 96
Biuro delegatury w Suwałkach
ul. Reja 66 lok. 1
16-402 Suwałki
tel. +48 87 567 10 35

Skład osobowy Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku:

lek. dent. Gryko Jerzy           Dyrektor Biura OIL
tel. 605-683-511
e-mail: j.gryko@hipokrates.org
mgr Irena Kuryłowicz Główna Księgowa OIL; Obsługa administracyjna Komisji Finansowo-Budżetowej
tel. 665-140-040, 85 732 19 35 ton. 4
e-mail: i.kurylowicz@hipokrates.org
Izabela Litwinko Księgowość OIL; Kasjer księgowy
tel. 665-140-040, 85 732 19 35 ton. 4
e-mail: i.litwinko@hipokrates.org
Iwona Siemiończyk Księgowość OIL; Kasjer księgowy
85 732 19 35 ton. 4
e-mail: i.siemionczyk@hipokrates.org
Anna Zajączkowska Sekretariat OIL; Obsługa administracyjna Komisji ds. Młodych Lekarzy, K. Etyki, K. Socjalnej, K. Sportu oraz K. Finansowo-Budżetowej; Ubezpieczenia lekarzy „na życie”
tel. 603-684-253, 85 732 19 35 ton. 0
e-mail: a.zajaczkowska@hipokrates.org
Patrycja Gawryluk Sekretariat OIL, Obsługa administracyjna Komisji ds. Młodych Lekarzy oraz K. Etyki
tel. 603-684-253, 85 732 19 35 ton. 0
e-mail: p.gawryluk@hipokrates.org
mgr Agnieszka Malinowska Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; Obsługa administracyjna Komisji Legislacyjnej
tel. 690-336-536, 85 732 19 35 ton. 3
e-mail: a.malinowska@hipokrates.org
mgr Agnieszka Szymańska-Jurczak Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; Obsługa administracyjna Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów; Biuro Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Turośni Kościelnej
tel. 691-364-404, 85 650 53 62
e-mail: a.jurczak@hipokrates.org
mgr Grzegorz Żyła Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego; Redaktor serwisu internetowego OIL; Obsługa administracyjna Komisji Stomatologicznej oraz K. Kultury
tel. 605-683-512, 85 732 19 35 ton. 6
e-mail: g.zyla@hipokrates.org
Jolanta Kwiatkowska-Gawryluk Biuro Komisji Bioetycznej, Sprawy pracownicze
tel. 505-969-598, 85 732 19 35 ton. 5
e-mail: j.kwiatkowska@hipokrates.org
Dorota Ofmańska Rejestr lekarzy; Obsługa administracyjna Komisji ds. Lekarzy Rodzinnych oraz K. ds. Rejestru i Przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 665-025-925, 85 732 19 35 ton. 1
e-mail: d.ofmanska@hipokrates.org
mgr Monika Lenczewska
Rejestr praktyk prywatnych; Doskonalenie zawodowe; Obsługa administracyjna Komisji ds. Praktyk Prywatnych oraz K. Kształcenia
tel. 667-676-670, 85 732 19 35 ton. 2
e-mail: m.lenczewska@hipokrates.org
Ewa Tyszka Biuro delegatury w Łomży
tel. 691-364-424, 86 218 04 96
e-mail: e.tyszka@hipokrates.org
Ewa Ułanowicz

Biuro delegatury w Suwałkach
tel. 691-364-484, 87 567 10 35

e-mail: e.ulanowicz@hipokrates.org

Jolanta Wróblewska Redakcja Biuletynu OIL;  Obsługa administracyjna Komisji Historycznej
tel. 723-632-323
e-mail: j.wroblewska@hipokrates.org
Halina Ofmańska Ubezpieczenia OC lekarzy
tel. 691-363-053
e-mail: h.ofmanska@hipokrates.org
mgr Izabela Staniszewska-Jabłońska Ubezpieczenia OC NZOZ-ów
tel. 692-114-662
e-mail: i.staniszewska@hipokrates.org
adw. Joanna Zaręba-Iwaniuk Doradca prawny ORL
adw. Anna Olesiuk Doradca prawny OROZ
adw. Urszula Warzeszkiewicz Doradca prawny OSL
mgr inż. Piotr Zadykowicz Informatyk
Anna Detkiewicz Pracownik gospodarczy