Loading...

Biuro Izby

Adres siedziby:
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7

e-mail: bialystok@hipokrates.org
tel.: (85) 732 19 35
fax: (85) 732 71 72

Adres do korespondencji:
15-230 Białystok, skrytka pocztowa 7

Rachunek bankowy:
Bank PKO S.A. Oddział Białystok
numer konta: 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177