Loading...

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Zgodnie z art. 29 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:

kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Przewodniczący komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z głosem doradczym.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – dr n. med. Mieczysław Kuczyński

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – prof. dr hab. Marek Rogowski

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – lek. dent. Mirosława Suchwałko

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej – lek. Andrzej Woroniecki

Członek Komisji – lek. dent. Maria Kotik – Prystupa