Loading...

Okręgowa Rada Lekarska

Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

  1. przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,
  2. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
  3. wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11 ustawy o izbach lekarskich,
  4. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
  5. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
  6. składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
  7. prowadzi bieżące sprawy izby,
  8. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską

.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej – lek. Henryk Grzesiak

Zgodnie z art. 24 ustawy o izbach lekarskich okręgowy zjazd lekarzy dokonuje wyboru prezesa okręgowej rady lekarskiej. Prezes wg art. 26 wchodzi w skład prezydium okręgowej rady lekarskiej.

Skład Okręgowej Rady Lekarskiej w kadencji 2022-2026

 1. lek. Boruch Adam
 2. dr n. med. Cepowicz Dariusz
 3. lek. Chatkowski Lech
 4. lek. dent. Daniszewska Irena
 5. lek. Fiedorczuk Piotr
 6. lek. Filipkowska Ryta
 7. lek. Janczarski Tomasz
 8. lek. Kijak Ryszard Józef
 9. lek. Klimiuk Tamara Elżbieta
 10. prof. dr hab. n. med. Kłoczko Janusz Stanisław
 11. dr n. med. Knaś Romuald Tomasz
 12. lek. Konon Krzysztof Jakub
 13. lek. Makarewicz Maciej
 14. lek. Małyszko Izabela Maria
 15. lek. Matejczuk Justyna Katarzyna
 16. lek. dent. Mierzyńska – Ładny Lucyna Teresa
 17. lek. Pecuszok Paweł Mirosław
 18. dr n. med. Pędziński Waldemar Franciszek
 19. lek. dent. Poznalski Tomasz Edward
 20. dr n. med. Poznański Janusz
 21. dr n. med. Romanowski Kazimierz
 22. lek. Songin Renata
 23. lek. Sot – Muszyńska Natalia
 24. lek. Stawicki Maciej Konrad
 25. lek. dent. Szczurko Jolanta
 26. dr n. med. Tokajuk Grażyna
 27. lek. Tynecki Andrzej
 28. lek. Zaremba Edmund
 29. lek. Zawistowski Janusz Włodzimierz