Loading...

Okręgowy Zjazd Lekarzy

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX Kadencji (2022-2026)

 1. Adamczyk – Przychodzeń Anna
 2. Aksiucik Anatol
 3. Aleksiejuk Justyna
 4. Backiel Jakub
 5. Bartel – Bujnowska Teresa
 6. Bartosiak Joanna
 7. Bielonko Magdalena Małgorzata
 8. Bijowska Katarzyna
 9. Bołtruczuk Włodzimierz
 10. Borowik Helena
 11. Boruch Adam
 12. Cepowicz Dariusz
 13. Chatkowski Lech
 14. Dach Krzysztof
 15. Daniluk Damian
 16. Daniszewska Irena
 17. Dębek Wojciech
 18. Dmitruk Andrzej
 19. Drejer – Przekop Wiesława
 20. Fiedorczuk Piotr
 21. Filimoniuk – Pagór Marta
 22. Filipczuk – Masłowiecka Jadwiga
 23. Filipkowska Ryta
 24. Grabarczyk Kamil
 25. Grabarczyk Magdalena
 26. Gryko Anna
 27. Gryko Jerzy
 28. Grzesiak Henryk
 29. Hołownia Katarzyna Stella
 30. Hrynkiewicz Zdzisław
 31. Jabłońska – Strynkowska Wanda
 32. Jakubowski Romuald
 33. Janczarski Tomasz
 34. Janke Agnieszka
 35. Jurkowska Grażyna
 36. Kalinowska Barbara
 37. Kania Tomasz
 38. Karpiuk Ewa
 39. Karpiuk Maria
 40. Kijak Ryszard
 41. Kisiel Stanisław
 42. Klepacka – Purta Anna
 43. Klimiuk Tamara
 44. Kłoczko Janusz
 45. Knaś Romuald
 46. Konon Krzysztof Jakub
 47. Konstantynowicz Jerzy Wiktor
 48. Krasuska Joanna
 49. Król – Konon Katarzyna
 50. Kubiś Adrian
 51. Kuczyński Mieczysław
 52. Kulpa Hanna Ewa
 53. Kułakowska Alina
 54. Kurasińska Alicja
 55. Łozowska – Siemionow Justyna Zofia
 56. Maciorkowska Elżbieta
 57. Makarewicz Maciej
 58. Makarowska Beata Irena
 59. Małkowska Beata
 60. Małyszko Izabela
 61. Matejczuk Justyna Katarzyna
 62. Mazur Anna
 63. Melke Bogumiła
 64. Mieczkowska Milena
 65. Mierzyńska – Ładny Lucyna
 66. Mikołajewska Elizabet
 67. Muklewicz Elżbieta
 68. Myszko Marcin
 69. Nieścierowicz Beata
 70. Nowosielska Magdalena
 71. Olański Witold
 72. Olszewska – Bejenka Anna Marzena
 73. Ostapiuk Waldemar
 74. Pakieła Zbigniew
 75. Pawińska Małgorzata
 76. Pawlak Edyta
 77. Pecuszok Paweł
 78. Pędziński Waldemar
 79. Pieśniak Katarzyna
 80. Poniatowski Bogusław
 81. Poznalski Tomasz
 82. Poznański Janusz
 83. Półbrat Katarzyna
 84. Prusaczyk Kamil
 85. Rębacz Damian
 86. Rogowski Marek
 87. Romanowski Kazimierz
 88. Rzewuski Ryszard
 89. Rzodkiewicz Joanna
 90. Sawicka Stanisława
 91. Sielatycki Piotr
 92. Sobczyński Paweł
 93. Sokołowska Paulina
 94. Sokół Tomasz
 95. Songin Renata
 96. Sot – Muszyńska Natalia
 97. Stankiewicz Irena
 98. Stawicki Maciej
 99. Stokowska Wanda
 100. Strynkowska Izabela
 101. Suchwałko Mirosława Teresa
 102. Szczurko Jolanta
 103. Szeląg Joanna
 104. Szuksztul Joanna
 105. Ślesicki Błażej
 106. Śliwko Paweł
 107. Toczydłowska – Lasota Dorota Małgorzata
 108. Tokajuk Grażyna
 109. Tomaszuk Marta
 110. Topolska Małgorzata Maria
 111. Trętowska Justyna
 112. Tynecki Andrzej
 113. Tynecki Wojciech
 114. Urban Łukasz
 115. Wilczko Marcin
 116. Woińska Marzanna
 117. Wojewódzka – Żelezniakowicz Marzena
 118. Wojtkowska Małgorzata
 119. Zabielska – Cieciuch Joanna
 120. Zajączkowska Marta
 121. Zaremba Edmund
 122. Zawistowski Janusz
 123. Zawrotny Łukasz
 124. Zonenberg Mateusz
 125. Zubrycka Agnieszka

Zadania i zasady działania Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) jest organem ustawowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Na podstawie art. 24 cyt. ustawy do jego zadań należy:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
 1. ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie jej budżetu;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego i kadencyjnego sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
 3. rozpatrywanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
 4. uchwalanie regulaminów okręgowej rady lekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej;
 5. ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
 6. wybór prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 7. wybór członków okręgowego sądu lekarskiego oraz zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 8. określenie wykazu funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

Okręgowy Zjazd Lekarzy jest najważniejszym organem decyzyjnym okręgowej izby lekarskiej. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym – nie będący delegatami – ustępujący członkowie organów okręgowej izby lekarskiej.

Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może utworzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów. Mandat delegata trwa 4 lata. Do jego obowiązków należy udział w okręgowym zjeździe lekarzy, uczestniczenie w działalności okręgowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.

Wg art. 23 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska zwołuje okręgowy zjazd lekarzy co roku, jednak w uzasadnionych przypadkach ORL może zwoływać nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy częściej. Następuje to z własnej inicjatywy ORL, na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.