Loading...

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Grzesiak Henryk – Prezes ORL

Filipkowska Ryta – Wiceprezes ORL

Gryko Jerzy – Dyrektor Biura ORL

Kłoczko Janusz – Czlonek Prezydium ORL

Makarewicz Maciej – Wiceprezes ORL

Poznański Janusz – Skarbnik ORL

Stasiewicz Jan – Członek Prezydium ORL

Szczurko Jolanta – Wiceprezes – ORL

Tynecki Andrzej – Wiceprezes ORL

Zawistowski Janusz – Sekretarz ORL

Mediator w OIL – dr n. med. Waldemar Pędziński

Rzecznik Praw Lekarza:

dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka – Żelezniakowicz

dr n. med. Monika Chorąży

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy ORL – dr n. med. Witold Olański