Loading...

O składkach członkowskich i nie tylko - 2024-01-11

Małgorzata Maria Topolska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Białymstoku.

Autorka cyklu felietonistycznego Z kącika Rzecznika…

Lekarz ma wiele obowiązków. Niektóre rozumie, niektórych nie. Niektóre akceptuje, niektórych nie. Zadaje sobie pytanie: dlaczego musi spełniać jakieś obowiązki? Każdy obywatel ma wiele obowiązków, Niektóre rozumie, niektórych nie. Niektóre akceptuje, niektórych nie. Zadaje sobie pytanie: dlaczego musi spełniać jakieś obowiązki?

To co każdego dotyka to obciążenia finansowe. Jakoś nikt nie kwestionuje płacenia składki na ZUS, płacenia podatków, itp. Pozwolę sobie nie przytaczać słów, które w myśli wypowiadamy realizując powyższe płatności 😉 Wśród obciążeń finansowych są także składki związane z przynależnością do Izby Lekarskiej. Wielu z nas zadaje pytanie: po co, dlaczego, co z tego wynika?

Inspiracją do tego felietonu była rozmowa z moją najlepszą przyjaciółką, z którą złączył nas dziekanat umieszczając w jednej grupie studenckiej, a było to wiele lat temu. Oczywiście, że moja koleżanka rozumie obowiązek składkowy, płaciła i płaci. Zwracając się do mnie słowami „ty się tam kręcisz po Izbie, to powiedz co z tego płacenia wynika”. Jej kontakt z Izbą ogranicza się do wizyty ubezpieczeniowej. Och kiedy wreszcie będzie można załatwiać sprawy ubezpieczeniowe internetowo. A no i raz na kwartał otrzymuje Biuletyn, który za każdy numer kosztuje ją obecnie 360zł (3x120zł miesięcznie). Ponieważ lubimy sobie pożartować, to ja jej na to, że jak umrze, to mąż lub syn dostanie odprawę pośmiertną, oczywiście jeśli zgłosi informację do Izby i napisze podanie (informacja i wzór podania są na dostępne na stronie internetowej). To ona mi na to, że o tym nie wiedziała. Pogadałyśmy i wie, to może warto, żeby informacja dotarła także do lekarzy. Przy tej okazji wrzucę info o możliwych formach wsparcia dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku: Porady prawne, Nagroda jubileuszowa z okazji ukończenia 90-go roku życia, Zwolnienie  z obowiązku opłacania składki członkowskiej, Zapomoga finansowa, Odprawa pośmiertna, Dofinansowanie uczestnictwa w imprezach sportowych, Dofinansowanie do wyjazdów leczniczo-rehabilitacyjnych, Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego. A… ma być jeszcze becikowe, ale to w naszej grupie wiekowej raczej odpada 🙂 🙂 🙂

Wróćmy do składek, bo do zawartości Biuletynu nie będę się odnosić, opłata składek to ustawowy obowiązek. To w takim razie jaką odpowiedzialność powinna ponieść osoba niepłacąca składek? Jest odpowiedzialność zawodowa, jest Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Mamy, jak wiele innych zawodów, samorząd zawodowy. Do takich grup należą adwokaci, radcy prawni, farmaceuci, nasi koledzy leczący braci mniejszych – weterynarze, architekci, inżynierowie wszelkich specjalności, itd. U nich sprawa jest prosta, jeśli członek samorządu nie płaci składki jest pozbawiony możliwości wykonywania zawodu. Zawieszone zostaje prawo wykonywaniu zawodu na okres do czasu opłacenia składek. Informacja o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu jest upubliczniona, np. adwokat przychodzi na sprawę, a w systemie widnieje informacja, że nie ma prawa wykonywania zawodu 🙁 Inżynier nie zapłaci składki, nie otrzyma zaświadczenia niezbędnego do projektowania, czy prowadzenia budowy. Mówiąc prosto nie zapłaciłeś – nie możesz pracować. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu następuje „z automatu”. Nasza ustawa o izbach lekarskich nie przewiduje takiej formy zawieszenia prawa wykonywania zawodu. I tu po raz kolejny pojawia się Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz zespołem Zastępców Rzecznika. Aktualnie prowadzimy postępowanie w stosunku do 74 lekarzy długotrwale unikających płacenia składek członkowskich. Ponieważ czyn karalny jest popełniony, wnioski o ukaranie zostaną skierowane do Sądu Lekarskiego. Zespół Rzecznika nie feruje wyników postępowania sądowego, które jest niezawisłe, ale zgodnie z zasadami panującymi w innych samorządach zawodowych będzie wnioskował o oczywisty, wynikający z powyższych dywagacji wymiar kary.

Koleżanki i koledzy, bądźcie czynnymi członkami Izby Lekarskiej, uczestniczcie w wyborach i imprezach organizowanych przez Izbę, śledźcie informacje na stronie Izby, zapiszcie się na newsletter. Wiele ciekawych propozycji zgłaszają wszystkie komisje działające w Izbie, od Komisji Młodych Lekarzy do Komisji ds. Emerytów i Rencistów. Sprawdźcie z jakich propozycji możecie skorzystać, od fitnessu do kursów doszkalających, od imprezy choinkowej dla dzieci do spotkań towarzysko-integracyjnych dla lekarzy seniorów.  Korzystajcie 🙂

PS. pamiętajcie o opłacie składki na indywidualne konto, kto nie otrzymał numeru niech się kontaktuje z Izbą.