Loading...

Obowiązek sprawozdawczy do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia - 2023-01-17

Prezydium ORL w Białymstoku w porozumieniu z Centrum e-Zdrowia informuje, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia.

Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z powyższego obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie e-zdrowie, a dostęp do Systemu znajduje się na pod następującym adresem.