Loading...

Obowiązek sprawozdawczy za 2019 rok - 2020-01-10

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym, wynikającym z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019, stanowiącym załącznik do rozporządzania Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystki publicznej na rok 20192 uprzejmie informuję, że podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, są obowiązane przekazać sprawozdania za 2019 rok.
Proces przekazywania danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem portalu internetowego pn. System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą wypełniają obligatoryjnie sprawozdanie MZ-88 o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz sprawozdanie MZ-89 o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Pozostałe formularze należy wybrać zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności.

Pdf icon Wykaz sprawozdań wraz z terminami ich przekazania