Loading...

Obowiązek sprawozdawczy za rok 2021 - 2022-02-21

W związku z obowiązkiem statystycznym wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. 2020 poz. 2062, z późn. zm.). publikujemy pismo podpisane przez Pana Bartosza Jaroszewskiego, Zastępcę Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-Zdrowia w Centrum e-Zdrowia z prośbą o zapoznanie się. W piśmie znajdziecie Państwo informację o formie przekazywania danych, oraz kto i jakie sprawozdania powinien złożyć.

Zgodnie z art. 10 ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2021 poz. 955) zebrane od Państwa dane podlegają bezwzględnej ochronie i mogą być publikowane i udostępniane jedynie w formie zagregowanej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa Urzędem Wojewódzkim/Statystycznym.
Kontakt do Urzędów