Loading...

Obowiązki statystyczne praktyk lekarskich - 2022-02-14

W ślad za Naczelną Izbą Lekarską, uprzejmie przypominamy o zbliżających się terminach składania sprawozdań statystycznych przez praktyki zawodowe będące we właściwości Ministra Zdrowia.

Obowiązek składania sprawozdania wynika z  art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U z 2021r., poz. 955 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2062 z późn. zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.

Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym terenie oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu, jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie Centrum e-Zdrowia w zakładce Projekty>Statystyka.

 Szczegóły oraz terminy składania sprawozdań statystycznych znajdziecie Państwo w najnowszym wydaniu Gazety Lekarskiej 2/2022, w którym znajduje się Kalendarz lekarza praktyka na str. 25 – 30.

 Więcej informacji na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej