Loading...

Obwieszczenia Przewodniczącego OKW o wynikach wyborów na okres IX kadencji - 2022-04-22

Obwieszczenia
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
w Białymstoku
z dnia 26 marca 2022 roku 
o wynikach wyborów na następujące stanowiska:

  1. Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
  2. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  3. Członka Okręgowej Rady Lekarskiej
  4. Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  5. Członka Okręgowego Sądu Lekarskiego
  6. Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy
  7. Członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej
  8. Członka Okręgowej Komisji Wyborczej