Loading...

Oferta pracy w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku - 08.05.2020

Szanowni Państwo, zapraszam do współpracy w Izbie Wytrzeźwień wszystkich lekarzy. Praca nie jest obciążająca gdyż nie prowadzimy leczenia, tylko lekarz dyżurny Izby ma obowiązek czuwania nad stanem zdrowia pacjentów przebywających do wytrzeźwienia. Ponadto lekarz dyżurny Izby przeprowadza badania lekarskie u osób doprowadzonych do Izby polegające na określeniu stopnia stężenia alkoholu w organizmie za pomocą alkomatu, wywiadu lekarskiego, ocenie wyglądu, ocenie stopnia świadomości, wykluczenia powikłań lub zróżnicowania z innymi stanami chorobowymi. Wydaje opinię i decyduje o potrzebie umieszczenia w Izbie, odmowie przyjęcia lub skierowania na konsultacje. Stosuje pomoc doraźną (przy pomocy współpracowników – opiekunów). W uzasadnionych przypadkach podaje pacjentom leki znajdujące się w apteczce Izby.

Izba Wytrzeźwień pracuje w trybie ciągłym (24 – godz. na dobę). Istnieje możliwość zatrudnienia w każdej formie dozwolonej prawnie.

Zapraszam na cały etat, ułamek etatu lub na działalność gospodarczą; na czas określony lub nieokreślony. O szczegółach pracy można zawsze rozmawiać i w każdej formie. Załoga Izby jest doświadczona i składa się z lekarzy dyżurnych, opiekunów, depozytariuszy i porządkowych. Warunki sanitarne na najwyższym poziomie.

Serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich lekarzy, z większym lub mniejszym doświadczeniem zawodowym, emerytów i rencistów, ze specjalizacją lub nie koniecznie.

Pozdrawiam serdecznie

Edward Ciesnowski

Dyrektor Izby Wytrzeźwień w Białymstoku

edward.ciesnowski@iw.bialystok.pl