Loading...

Ogłoszenie o terminie składania dokumentów na staż podyplomowy od 01.10.2022 - 2022-05-23

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U z 2020 r.  poz.514 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r , poz.474 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że absolwenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych posiadający stałe miejsce zameldowania lub zamieszkania na obszarze województwa podlaskiego, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy od dnia 1 października 2022 r. powinni zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.101 – (I piętro), w terminie od dnia 21.06.2022 r. do dnia 15.07.2022 r., w godz. od 10.30 do 14.30., celem wstępnego ustalenia miejsca odbywania stażu.

Dokumenty wymagane do realizacji stażu należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.101 w nieprzekraczalnym  w/w terminieWykaz dokumentów koniecznych do złożenia w OIL Białystok znajduje się w naszym serwisie, tj.: oilbialystok.pl

Ostateczna decyzja o skierowaniu na staż podyplomowy podjęta zostanie przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku po uzyskaniu dyplomu przez absolwenta w oparciu o średnią ocen.