Loading...

Ogólnopolska akcja środowiska stomatologicznego ws. renegocjacji warunków umów z NFZ - 09.03.2020

Komunikat ORL z dn. 11.02.2020 r.

Informujemy iż w dniu 21.01.2020 r. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej podjęła uchwałę w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

Na mocy powyższej uchwały wzywa się lekarzy dentystów będących stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne lub reprezentujących w tym zakresie podmioty lecznicze do wystąpienia do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie art. 158 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o zmianę warunków finansowych umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy.

W tym celu Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku zamieszcza w załączeniu wzór wniosku jaki należy wypełnić i przesłać w jednym egzemplarzu do Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (adres: ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok) a w drugim do Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku (adres: ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok

Pdf icon[ZAŁĄCZNIK: Wzór wniosku]

Komisja informuje, iż w naszym okręgu podobna inicjatywa została już przeprowadzona pod koniec roku 2019 (szczegóły). Akcja zakończyła się wówczas złożeniem wniosków przez niespełna 30% uprawnionych do tego właścicieli gabinetów stomatologicznych. Przedstawiciele ORL aktywnie uczestniczyli w rozmowach z Dyrekcją POW NFZ, jednakże z uwagi na brak charakteru strony w danym postępowaniu, ich udział był do pewnego stopnia ograniczony, toteż ostatecznie – renegocjacje miały charakter indywidualny. Z informacji do nas napływających, nie uzyskaliśmy wiadomości o skutecznym wynegocjowaniu korzystniejszych warunków przez świadczeniodawców na tamtym etapie. Z uwagi na to, Komisja Stomatologiczna NRL w porozumieniu z naszymi przedstawicielami oraz innymi komisjami okręgowymi wyciągnęła wnioski z tej akcji i tym razem we wnioskach do NFZ upoważnia się Prezesa ORL (z prawem do dalszej substytucji) do prowadzenia negocjacji w imieniu zainteresowanych lekarzy dentystów. Dodatkowo, nasza wcześniejsza inicjatywa została rozszerzona do skali ogólnopolskiej i tym razem możemy również liczyć na pomoc kolegów z Naczelnej Izby Lekarskiej w rozmowach na szczeblu centralnym.

Dodatkowe szczegóły o akcji można znaleźć na podstronie KS NRL.

O dalszym rozwoju będziemy informować na bieżąco.

Szanowni Koledzy i Koleżanki

Lekarze dentyści, członkowie OIL w Białymstoku posiadający kontrakt ze Podlaskim OW NFZ.

Mając powyższe argumenty na względzie zwracam się z prośbą o uczestnictwo w tej wspólnej, ogólnopolskiej akcji renegocjacji warunków umów. Zdaję sobie sprawę o nieodległym terminie poprzedniej inicjatywy w naszym regionie ale jak to się mówi: „trzeba kuć żelazo póki gorące”. Liczę zatem na Państwa szerokie zainteresowanie bowiem tylko masowe wystąpienie z wnioskami do NFZ da szansę na poprawę warunków naszej pracy. W przypadku dalszych pytań pozostaję do kontaktu pod adresem: jolantaszczurko@wp.pl, tel. 607 923 809

Wiceprezes ORL

lek. dent. Jolanta Szczurko

Aktualizacja z dn. 10.03.2020 r.

Czyniąc zadość obietnicy o informowaniu o rozwoju akcji, uprzejmie informujemy, iż do dnia dzisiejszego do Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku wpłynęło 94 odpisów wniosków o korektę wyceny świadczeń stomatologicznych i zmianę warunków umów z NFZ wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania w dalszych negocjacjach. Z danych uzyskanych z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika, iż w naszym województwie na chwilę obecną podpisanych jest 266 umów w zakresie leczenia stomatologicznego. Oznacza to zatem, iż w naszym województwie do tej pory do akcji przystąpiło 35% świadczeniodawców. W kontekście podkreślanej wcześniej solidarności i wspólnej walki o poprawę naszych warunków pracy, jest to niewątpliwie wynik do dalszej poprawy.  Cały czas zatem zbieramy jeszcze wnioski.

W międzyczasie z zainteresowaniem i niecierpliwością przyglądamy się rozmowom naszych kolegów z Naczelnej Izby Lekarskiej na szczeblu centralnym. Przedstawiciele Komisji Stomatologicznej NRL odbyli już jedno spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, w którym uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu Janusz Cieszyński oraz wiceprezes NFZ Bernard Waśko. Była to pierwsza rozmowa w takim gronie z zaznaczeniem tak poważnego postulatu i każda ze stron próbowała trochę przechytrzyć drugą w argumentacji. Były pozytywne momenty i dalsze rozmowy zostały zaplanowane w nieodległych terminach. Jesteśmy świadomi, że bez pozytywnych ustaleń na szczeblu centralnym, akcje w poszczególnych okręgach  będą miały nikłe szanse na powodzenie.

Przy okazji zamieszczamy do stosownego wykorzystania materiały informacyjne związane z akcją składania wniosków, za pomocą których można wytłumaczyć na czym polega niebezpieczeństwo sytuacji, w jakiej się znalazła stomatologia publiczna. Zachęcamy do wywieszania w poczekalniach.

Pdf iconwywieszka w wersji pdf (do wydrukowania)