Loading...

Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem „Barwy świata” - 2019-09-11

W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się w październiku, tradycyjnie jak co roku, powakacyjna Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy tym razem pod hasłem – „Barwy świata” – realizację tego tematu pozostawiamy inwencji oraz wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w Wystawie.

Tegorocznej edycji Wystawy, podobnie jak poprzednim, towarzyszył będzie konkurs, w którym prace oceni Jury złożone z profesjonalistów. Do udziału w Wystawie i Konkursie Fotograficznym zapraszamy Koleżanki i Kolegów nie tylko z łódzkiej OIL, ale ze wszystkich okręgowych izb w Polsce.

Zapraszamy do przesyłania fotografii drogą elektroniczną, lub na nośnikach danych. Pozostawiamy też możliwość dostarczania zdjęć w wersji papierowej.

Termin dostarczania fotografii upływa 4 października br.

Wernisaż Wystawy, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu Fotograficznego odbędzie się 20 października 2019 roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do 25 października br.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który określa warunki przystąpienia do Konkursu Fotograficznego.

Kontakt:
Iwona Szelewa
Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej,
tel. (0 42) 683 17 01

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem imprezy jest Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

2. Impreza ma charakter ogólnopolski.

3. W konkursie mogą wziąć udział lekarze i lekarze dentyści z całej Polski, zapraszamy także lekarzy praktykujących za granicą.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Przyjmujemy zdjęcia przesłane:

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: i.szelewa@hipokrates.org
    na nośnikach danych oraz w wersji papierowej na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3,
  • 93-005 Łódź, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”
  • dostarczone osobiście do Biura OIL w Łodzi.

6. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 8 zdjęć.

7. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.

8. Przyjmujemy zdjęcia w formacie JPG. Maksymalny wymiar fotografii to 7087 pikseli dłuższego boku. Minimalna wielkość zdjęć w wersji papierowej to 20 cm x 30 cm, a wielkość maksymalna – 30 cm x 45 cm.

9. Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia z konkursu zdjęć o niskiej jakości.

10. Do zgłoszonych fotografii prosimy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, specjalizację i miejscowość zamieszkania Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych fotografii.

11. Przystąpienie do konkursu jest ze strony autorów jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie zostały wykonane osobiście i są jedynymi właścicielami praw autorskich do zgłoszonych prac.

12. Fotografie oceni profesjonalne Jury, a werdykt zostanie ogłoszony na wernisażu Ogólnopolskiej Wystawy Fotograficzne Lekarzy w dniu 20 października 2019 roku.

13. Zwycięzca Konkursu otrzyma medal „Złoty Obiektyw” oraz nagrodę pieniężną. Drugie i trzecie miejsce uhonorowane zostanie medalami Srebrnym i Brązowym Obiektywem, a wyróżnieni otrzymają dyplomy.

14. Organizator zapewnia sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania zdjęć w materiałach promujących Ogólnopolską Wystawę Fotograficzną Lekarzy w biuletynie OIL „Panaceum” oraz na stronie internetowej.

15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez autorów zdjęć powyższego regulaminu.

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE

Pdf icon – zgoda na przetwarzanie danych osobowych