Loading...

Pismo NFZ w sprawie weryfikacji zgłaszanych przerw w udzielaniu świadczeń - 22.05.2020

Publikujemy odpowiedź na pismo w sprawie podejmowanych przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia działań polegających na weryfikacji zgłaszanych przerw w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez poszczególne podmioty wykonujące działalność lecznicą w zakresie leczenie stomatologiczne.

Pdf iconpismo Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego, Pana Macieja Bogdana Olesińskiego z dnia 20 maja 2020 roku