Loading...

Pisma MZ i Wojewody w sprawie podjęcia pracy przy zwalczaniu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - 2020-04-17

Pismo Wojewody Podlaskiego w sprawie bazy podmiotów, których oferty wpłynęły do UW i są zgodne z rekomendowanymi przez MZ rodzajami środków ochrony osobistej
  • Pdf icon

– pismo Mirosława Sienkiewicza – Z-cy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  • Pdf icon

– załącznik 1: Baza podmiotów gospodarczych

  • Pdf icon

– załącznik 2: Rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej dla personelu medycznego przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w związku z potrzebą pozyskiwania dodatkowych pracowników medycznych przy zwalczaniu zakażeń wirusem SARS-CoV-2
  • Pdf icon– pismo Pana Janusza Cieszyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

 

  • Pdf icon– pytania i odpowiedzi związane ze skierowaniem do pracy przy zwalczaniu epidemii

 

 

Pismo Wojewody Podlaskiego w sprawie gotowości podjęcia pracy przy zwalczaniu zakażeń wirusem SARS-CoV-2

 

  • Pdf icon – pismo Wojewody Podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego w sprawie dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2