Loading...

Podsumowanie Nadzwyczajnego XLII Okręgowego Zjazdu Lekarzy - 2023-10-16

W sobotę 14 października 2023 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Turośni Kościelnej odbył się Nadzwyczajny XLII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Zjazd został zwołany przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku celem obradowania nad możliwością zakupu nieruchomości ulokowanej przy ul. Lipowej 41D w Białymstoku z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. W wyniku głosowania wybrano następujące Prezydium Zjazdu: Przewodniczący: kol. Maciej Makarewicz, Zastępcy Przewodniczącego: kol. Tamara Klimiuk i kol. Jolanta Szczurko, Sekretarz: kol. Natalia Sot-Muszyńska. Po przyjęciu porządku obrad i ustaleniu regulaminu Zjazdu, kol. Jerzy Gryko w drodze prezentacji przedstawił warunki przetargu przedmiotowej nieruchomości oraz argumenty uzasadniające jej zakup.

Przed przystąpieniem do dyskusji programowej, poproszono Zjazdową Komisję Mandatową o komunikat w sprawie prawomocności Zjazdu. Zakomunikowano, że na Zjazd stawiło się 48 z 126 delegatów, co stanowi 37,00 %. Z uwagi, że dla kworum wymagana jest połowa ogólnej liczby delegatów ogłoszono, iż Nadzwyczajny XLII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku nie jest prawomocny i nie może obradować oraz podejmować uchwał w sprawie dla której został zwołany.

Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zjazdu podziękował zebranym delegatom za stawiennictwo i zakomunikował zakończenie Zjazdu.