Loading...

Podsumowanie posiedzenia Komisji Stomatologicznej z dnia 6.07.2022 roku - 2022-07-07

Dnia 6 lipca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku (dalej: KS) w składzie ustalonym przez Radę na IX Kadencję.

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca KS lek. dent. Jolanta Szczurko, która podziękowała wszystkim członkom za podjęcie decyzji o działalności na rzecz samorządu. Następnie głos zabrał Prezes ORL dr n. med. Henryk Grzesiak, który podkreślił szczególną aktywność lekarzy dentystów w Izbie oraz życzył owocnych prac w nowej kadencji.

W drodze głosowania wyłoniono członków Prezydium KS:

  • Zastępca Przewodniczącego – lek. dent. Karolina Mierzyńska
  • Zastępca Przewodniczącego – lek. dent. Zbigniew Pakieła
  • Sekretarz – lek. dent. Jolanta Gierejko

Przyjęto Regulamin KS oraz ustalono harmonogram posiedzeń do końca 2022 roku.

W dalszej części opracowano zarys problemów, jakimi zdaniem członków KS powinna zająć się Komisja w bieżącej kadencji. Wśród licznych zagadnień jakie zostały poruszone tego dnia, najczęściej wskazywano na kwestię wciąż niedoszacowanych procedur NFZ oraz nadmiernej intensyfikacji nadzoru technicznego i sanitarnego w gabinetach. Po debacie w przedmiocie sposobów rozwiązania wskazanych spraw problemowych ustalono plan działań na najbliższy okres.

Podczas posiedzenia omówiono również sprawy bieżące i aktualności m.in. sprawozdano przebieg Podlaskich oraz Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych, które odbyły się w nieodległym terminie, omówiono niedawne zmiany w strukturach organów OIL i NIL, itp.

Na koniec zachęcono do rozpropagowania możliwości rezygnacji z otrzymywania wersji papierowej Biuletynu OIL – zarówno z oczywistych względów ekologicznych, jak też w pewnej mierze ekonomicznych.

Pełną listę nowego składu osobowego KS wraz z regulaminem można znaleźć pod tym linkiem.