Loading...

Polityka Prywatności

 Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku z siedzibą ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok.
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@neasystem.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą:
 4. w celu złożenia i obsługi wniosku dotyczącego zapotrzebowania na środki ochrony osobistej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby, której dane dotyczą,
 5. w celu przekazania środków ochrony osobistej zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 6. w celach wypełnienia obowiązków sprawozdawczych nałożonych na Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora, obsługa informatyczna, Fundacja Lekarze Lekarzom.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia wszystkich zamówień złożonych na środki ochrony osobistej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednocześnie stanowi warunek otrzymania pomocy rzeczowej.
 12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.