Loading...

Portal e-Izba – zdalny dostęp do danych - 2024-02-07

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia przenika niemal każdy aspekt naszego życia, także administracja nie może pozostać w tyle. Elektroniczne załatwianie spraw w urzędzie, choć na początku mogło wydawać się eksperymentem czy luksusem, obecnie staje się nieodzownym narzędziem ułatwiającym życie interesantom – eliminuje potrzebę fizycznego stania w kolejkach czy przemieszczania się do urzędu. Dzięki platformom online można załatwić wiele spraw zdalnie, co niewątpliwie oszczędza czas i pieniądze.

Mając to na uwadze, również samorząd lekarski stawia na nowoczesne rozwiązania. Miło nam oznajmić, że Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, jako pionier uruchomiła innowacyjny system dostępu do danych lekarzy – portal e-Izba – dzięki któremu członkowie OIL mogą teraz zdalnie przeglądać i zarządzać swoimi danymi rejestrowymi oraz informacjami zawodowymi. To nowe rozwiązanie, zaimplementowane specjalnie dla lekarzy, działa w przeglądarce internetowej, eliminując potrzebę korzystania z rozbudowanych aplikacji. Narzędzie ma na celu kontrolę informacji znajdujących się w okręgowym rejestrze lekarzy, bez konieczności udawania się do siedziby Izby.

Dane publikowane w portalu e-Izba są synchronizowane na bieżąco z serwerem samorządu i zawierają informacje dotyczące: imienia i nazwiska, numeru rejestru, tytułu zawodowego, numeru PWZ, numeru PESEL, telefonu, adresu do korespondencji, adresu e-mail, miejsca odbywania stażu, miejsca pracy, liczby punktów edukacyjnych, itp. W odpowiednich zakładkach umieściliśmy również dane związane z opłacaniem składek, tj. saldo na dany dzień wraz z opisem jakiego okresu dotyczą ewentualne zaległości, a także Państwa indywidualny numer rachunku bankowego.

Oprócz podglądu danych, mogą je Państwo również edytować: podając nowy adres do korespondencji, zmieniając numer telefonu bądź email, decydując o sposobie otrzymywania biuletynu, a także wpisując aktualne miejsce pracy, itd. Zmienione w ten sposób dane trafią do pracownika Izby, który po zweryfikowaniu, zaakceptuje je i zatwierdzi w bazie danych rejestru lekarzy.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i spójność danych, portal został w pełni zabezpieczony. Każde logowanie wymaga użycia profilu zaufanego, co dodatkowo chroni dostęp do informacji zawartych w systemie. To ważne rozwiązanie, dające pewność, że tylko Państwo będziecie mieli dostęp do swoich danych.

Do opisywanej bazy możecie się Pastwo zalogować korzystając z linku umieszczonego w prawym górnym rogu naszej strony internetowej, bądź też bezpośrednio przez adres:

https://oilbialystok.eizba.finn.pl/

Jesteśmy przekonani, że nasz nowy portal informatyczny dla lekarzy reprezentuje krok w stronę efektywności, transparentności i bezpieczeństwa w zarządzaniu informacjami zawodowymi.

Przy okazji, przypominamy o stałym obowiązku aktualizacji zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty – wynikający z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy o izbach lekarskich.

Obowiązek ten w szczególności dotyczy:

  • zmiany imion i nazwiska,
  • obywatelstwa,
  • uzyskania stopnia naukowego,
  • uzyskania tytułu naukowego,
  • zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  • zmiany adresu do korespondencji,
  • podjęcia wykonywania zawodu,
  • zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP,
  • przejścia na emeryturę lub rentę,
  • oraz dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty.

W związku z funkcjonującym już w Izbie systemem powiadomień SMS szczególnie zwracamy się z apelem o skrupulatność w zakresie aktualizacji wszelkich zmian Państwa numeru telefonu komórkowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu – tel. kom. 665-025-925, tel. 85 732 19 35 ton. 1, e-mail d.ofmanska@hipokrates.org