Loading...

Lekarze dla Ukrainy - 2022-03-10

Szanowni Państwo,

Student informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ Witold Wydmański stworzył platformę, która łączy lekarzy z potrzebującymi pomocy uchodźcami z Ukrainy. Strona jest dedykowana osobom, które potrzebują konsultacji lekarskiej, których leczenie na Ukrainie zostało przerwane lub którym kończą się lekarstwa. Ma ona ułatwić uciekającym przed wojną na wyszukiwanie specjalisty i umawianie się na wizytę. Jeżeli stan zdrowia będzie wymagać hospitalizacji, osoba taka zostanie skierowana do odpowiedniego szpitala.

Na prośbę Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi twórca platformy zgodził się na rozpowszechnienie informacji o niej, aby połączyć jak najszersze grono polskich lekarzy i lekarzy dentystów z potrzebującymi pomocy uchodźcami z Ukrainy.

Strona Lekarze dla Ukrainy jest dostępna w językach polskim, ukraińskim i angielskim. Wkrótce powstanie również możliwość przyłączenia się do pomocy lekarzy z innych krajów.

Obecnie trudność stanowi tłumaczenie dokumentacji medycznej z języka ukraińskiego na język polski, dlatego Prezes NRL apeluje do wszystkich lekarzy, znających język ukraiński, aby zgłaszali się do pomocy w rozwiązaniu tego problemu również poprzez portal lekarze dla Ukrainy, gdzie jest już taka możliwość!

Lekarze z całej Polski, którzy chcą wziąć udział w akcji, mogą zarejestrować się na stronie: https://lekarzedlaukrainy.pl/pl/register

Kontakt dla potrzebujących pomocy i chętnych do jej udzielania

Lekarze i Lekarze Dentyści pochodzący z Ukrainy i będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, oraz członkowie ich rodzin – uchodźcy z terenów objętych wojną, którzy w związku z sytuacją na Ukrainie potrzebują pomocy (np. materialnej, prawnej, psychologicznej) mogą zgłaszać się do naszej Izby.

W tym celu uruchomiliśmy specjalną skrzynkę mailową, na którą należy kierować wiadomości zawierające dane kontaktowe i zakres potrzeb. Wiedząc jakiego rodzaju problemów dotyczą prośby, będziemy mogli próbować zorganizować adekwatne formy pomocy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Zapraszamy członków OIL do włączenia się w akcję wsparcia. Prosimy o zgłaszanie na podany powyżej adres email oferowanych form pomocy.

Pomoc prawna

Informujemy również o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej dotyczącej procedury sprowadzenia swoich rodzin do Polski, a także pomoc prawną z zakresu prawa polskiego oraz prawa europejskiego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach 24h Opieki Prawnej Lex Secure, tel. 501‑538‑539.

Darowizny

Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą to również uczynić poprzez wpłatę darowizny na konto Fundacji – dane do przelewu:

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

Z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy

Henryk Grzesiak

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku