Loading...

Portal prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich - 2024-05-09

W dniu 1 maja 2024 r. Naczelna Rada Lekarska uruchomiła Portal prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich

Portal powstał z inicjatywy przedstawicieli pionu odpowiedzialności zawodowej, którzy wystąpili z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań w celu stworzenia ogólnopolskiego serwisu internetowego, w którym publikowane byłyby wszystkie prawomocne orzeczenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów. Członkowie sądów lekarskich oraz rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wskazywali przy tym na potrzebę szerszego kształtowania świadomości prawnej, zarówno członków samorządu, jak i całego społeczeństwa, oraz zapewnienia uniwersalnego dostępu do treści orzecznictwa, która stanowi informację publiczną.

– Nie boimy się odpowiedzialności i nie zamiatamy spraw pod dywan. W tej kadencji skupiamy się m.in. na wzmocnieniu pionu odpowiedzialności zawodowej i samorząd lekarski idzie o krok dalej, jeśli chodzi o transparentność swoich działań. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do korzystania z portalu prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich, który będzie niezwykle wartościowym źródłem informacji dla całej społeczności medycznej oraz osób związanych z prawem medycznym. Jesteśmy przekonani, że ten projekt przyczyni się do podniesienia standardów etycznych i profesjonalnych w obszarze zawodu lekarskiego. – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.