Loading...

Poszukiwani lekarze i lekarze dentyści gotowi do podjęcia pracy przy stwierdzaniu zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 - 2020-04-22

Poszukujemy lekarzy i lekarzy dentystów gotowych do podjęcia pracy przy stwierdzaniu zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem  na terenie województwa podlaskiego.

Koleżanki i Koledzy Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r., zwrócił się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z pilną prośbą o wskazanie  lekarzy i lekarzy dentystów wyrażających gotowość podjęcia się pracy przy stwierdzaniu zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem  na terenie województwa podlaskiego.

Chcąc przybliżyć Państwu rzeczone zagadnienie informujemy, iż w związku z wprowadzonym nowym przepisem  art. 7g dodanym do ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda nabył uprawnienia do powoływania lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

Wykonanie tych zadań następować będzie  odpłatnie i na podstawie umowy zwartej z osobą powołaną przez właściwego wojewodę, który powinien uwzględnić w kosztach funkcjonowania takiego podmiotu wyposażenie go w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej, osoby wykonującej czynności stwierdzania zgonu osoby zmarłej na chorobę COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zostały określone w § 5c  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r.. i są nimi:

  1. kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę;
  2. jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w ochronnym, szczelnym worku
  3. maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;
  4. gogle lub przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze dekontaminacyjnej;
  5. jednorazowe rękawice nitrylowe (optymalnie długie).

Lekarzy i lekarzy dentystów zainteresowanych pełnieniem tej funkcji prosimy o kontakt z Biurem Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku (tel.: 85 732 19 35) lub bezpośrednio z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

Zgłoszenia można również wysyłać na adres poczty elektronicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku: bialystok@hipokrates.org gdzie należy dobrowolnie podać: imię i nazwisko, nr prawa wykonywania, aktualny adres miejsca zamieszkania, telefon komórkowy.