Loading...

Praca dla lekarza internisty lub geriatry – Szpital MSWiA w Białymstoku - 2023-02-16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego w Białymstoku pilnie zatrudni:
Lekarzy specjalistów lub lekarzy chcących się specjalizować w zakresie chorób wewnętrznych lub w zakresie geriatrii.

Praca w Poradni oraz w Oddziale Geriatrii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Organizacyjnym i Kadr SP ZOZ MSWiA w Białymstoku pod nr tel. (47) 710 41 21 lub bezpośrednio z kierownikiem Działu Organizacyjnym i Kadr pod nr tel. (47) 710 41 13.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).