Loading...

Praca dla lekarza systemu – WSPR w Suwałkach - 2023-09-04

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach zatrudni lekarza systemu, w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznych, tj.

Lekarz systemu to lekarz, który:

  • posiada specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, lub
  • lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i reumatologii lub pediatrii, lub
  • lekarz, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego ukończył moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał tytuł specjalisty.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zawieranej umowy, czasu jej trwania oraz warunków finansowych dostępne są w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11 lub pod numerem telefonu (87) 566- 22- 68 wew. 21.