Loading...

Praca dla lekarza – zdalne konsultacje nefrologiczne - 2024-07-02

Podejmiemy współpracę z nefrologiem na terenie OIL w Białymstoku w zakresie zdalnych konsultacji nefrologicznych dla naszych pacjentów.

Kontakt: