Loading...

Praca dla lekarzy – Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku - 2024-01-15

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zaprasza do współpracy lekarzy:

1) posiadających specjalizację w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej (tzn. po trzech latach od otwarcia ww. specjalizacji) do pracy w Poradni Chirurgicznej w Białymstoku, mieszczącej się w siedzibie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK przy ul. H. Sienkiewicza 79.

2) radiologów do pracy w Pracowni Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanej w siedzibie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, przy ul. H. Sienkiewicza 79, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach rentgenodiagnostyki:
– dyżurów zwykłych, realizowanych w dni robocze od godz. 15:00 do godz. 8:00
– dyżurów świątecznych, realizowanych w dni wolne od pracy od godz. 8:00 do godz. 8:00.

3) posiadających pełne prawo wykonywania zawodu oraz jedną z poniżej wymienionych specjalizacji:
– specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej lub
– specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub
– specjalizację w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub
– specjalizację w dziedzinie reumatologii lub
– ukończony II rok specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej,
do współpracy w zakresie udzielania świadczeń w formie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej w Poradni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Swobodnej 24.

Osoby zainteresowane szczegółami oferty, w tym dotyczącymi warunków i formy zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr tel. 85 654 57 97 (pok. 308) lub bezpośrednio z Głównym specjalistą ds. administracyjno-kadrowych Beatą Grygorczuk (pok. 313), tel. 504 125 214, email: b.grygorczuk@szpitalpck.pl