Loading...

Praca dla lekarzy – SPZOZ w Hajnówce - 2024-07-02

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce pilnie zatrudni:

Lekarzy systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
oraz
lekarzy posiadających specjalizację bądź będących w trakcie specjalizacji z zakresu:

  • chorób wewnętrznych
  • chorób zakaźnych
  • chorób płuc
  • rehabilitacji medycznej
  • pediatrii
  • ortopedii
  • neurologii.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
ul. Doc. A. Dowgirda 9
17 – 200 Hajnówka
e-mail: szpital@spzozhajnowka.pl
informacje telefoniczne pod numerem: (085) 682 92 31