Loading...

Praca dla lekarzy – Szpital Wojewódzki w Łomży - 2023-06-20

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zatrudni do pracy lekarzy ze specjalizacją, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących szkolić się w dziedzinach:

 • anestezjologii – praca w Pionie Anestezjologii/Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny
 • pediatrii – praca w Pionie Pediatrii/Oddział Dziecięcy – dyżury medyczne
 • psychiatrii – praca w Centrum Zdrowia Psychicznego/Oddział Psychiatryczny
 • reumatologii – praca w Poradni Reumatologicznej
 • neonatologii – praca w Pionie Noworodkowym w systemie podstawowym oraz dyżury medyczne
 • neurologii – praca w Pionie Neurologii/Oddział Neurologiczny, Pododdział Udarowy/Poradnia Neurologiczna
 • nefrologii – praca w Oddziale Nefrologicznym, Stacji Dializ, Poradni Nefrologicznej
 • kardiologii – praca w Pionie Kardiologii
 • chorób wewnętrznych – praca w Pionie Chorób Wewnętrznych
 • chirurgii – praca w Pionie Chirurgii
 • chorób zakaźnych – praca w Pionie Chorób Zakaźnych
 • ortopedii – praca w Pionie Ortopedii
 • laryngologii – praca w Pionie Laryngologii
 • radiologii i diagnostyki obrazowej – praca w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

oraz lekarzy do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Oferujemy atrakcyjne zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej lub umowie o pracę.

Telefon kontaktowy: +48(86) 4733626