Loading...

Prace nad albumem zawierającym twórczość malarską i podobną, reprezentowaną przez środowisko lekarzy - 2021-02-03

W związku z przypadającym na rok 2021 Jubileuszem stulecia utworzenia Izb Lekarskich w Polsce, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku zamierza przygotować specjalny, obszerny album zawierający twórczość malarską i podobną, reprezentowaną przez środowisko lekarzy z naszego miasta i regionu. Celem tego przedsięwzięcia wydawniczego jest pokazanie możliwie dużej ilości prac, różnorodności stylów artystycznych i profilu twórczości malarskiej i plastycznej lekarzy z Podlasia. Wszystkich Państwa, którzy jesteście skupieni i zarejestrowani w OIL w Białymstoku i od dawna zajmujecie się malarstwem, rysunkiem i grafiką, zapraszamy do udziału i wysyłania fotografii swoich obrazów.

Uprzejmie prosimy o możliwie szybkie wysyłanie zgłoszeń oraz załączenie w korespondencji:

  1. Krótkiej noty biograficznej obejmującej, oprócz podstawowych informacji personalnych i zawodowych, przede wszystkim zwięzły opis twórczości i stylu artystycznego, a także kilku najistotniejszych dokonań (wystawy, aukcje, kolekcje) i jednej fotografii autora/autorki.
  2. Zdjęć prac w plikach jpg (wskazana dobra jakość techniczna) w liczbie nie przekraczającej 20 sztuk.
  3. Zwracamy się również do rodzin i bliskich artystów już nieżyjących o przekazywanie dzieł z możliwością włączenia ich reprodukcji do albumu.

Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 30 marca 2021 na jeden z poniższych adresów e-mail członków Komisji Kultury OIL w Białymstoku: