Loading...

Prawo


Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku
ul. Świętojańska 7 lok. 212
15-082 Białystok
tel. 85 732 19 35 (sekretariat OIL) wew. 112
e-mail: osl.bialystok@hipokrates.org


Godziny przyjęć interesantów
Poniedziałek: 9:30 – 16:30
Wtorek – Piątek: 8:00 – 15:00


Pracownicy kancelarii OSL
Inspektor Grzegorz Żyła
tel. służb. 605 683 512
e-mail: g.zyla@hipokrates.org

Uwaga! W celu zapoznania się z aktami sprawy należy wcześniej umówić się telefonicznie. Akta udostępniane są wyłącznie stronom danego postępowania, po okazaniu dowodu tożsamości.


Kopia dokumentacji z akt sprawy wydawana jest po uiszczeniu stosownej opłaty, wg następujących stawek:

  • 1 zł za zwykłą kopię jednej strony;
  • 5 zł za kopię jednej strony z poświadczeniem za zgodność z oryginałem;
  • 10 zł za kopię płyty CD.


Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Nr konta: 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177, z podaniem w tytule przelewu sygnatury akt, bądź bezpośrednio w Kasie w siedzibie OIL (lok. 104).