Loading...

Porady prawne

Pomoc prawna dla członków

Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku

 

Uprzejmie przypominamy o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów, będących członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku i posiadających uregulowane składki członkowskie.

W celu skorzystania z takiego świadczenia należy skontaktować się z Biurem Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku: tel. (85) 732 19 35, 603 684 253, e-mail: bialystok@hipokrates.org. Po zweryfikowaniu w/w wymogów otrzymają Państwo skierowanie, z którym należy udać się do zewnętrznej kancelarii prawnej.

Uwaga! Nieodpłatna porada udzielana jest jedynie na podstawie okazanego skierowania z OIL i wyłącznie w drodze ustnej, bezpośrednio w kancelarii (brak możliwości teleporady), w sprawach dotyczących wykonywania zawodu lekarza.

Pomoc prawną dla członków OIL w Białymstoku aktualnie zapewnia kancelaria radcy prawnego Doroty Dziemianiowicz, przy ul. Legionowej 9 lok. 422, 15-281 Białystok.