Loading...

Porady prawne

Pomoc prawna dla członków

Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku

Członkowie OIL w Białymstoku posiadający uregulowane składki członkowskie mogą skorzystać z porad prawnych w zakresie spraw indywidualnych związanych nie tylko z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, ale również z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym.

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku zapewnia porady prawne:

  • telefonicznie pod numerem 604-200-982, od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 – w sprawach niewymagających zapoznania się z dokumentami;
  • stacjonarnie w siedzibie OIL w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 7 oraz Kancelarii Adwokackiej położonej w Białymstoku przy ul. Nowy Świat 8/16 – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i zarezerwowaniu wolnego terminu.

Przed otrzymaniem pomocy prawnej należy podać nr Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty.

Porady prawne nie obejmują porad, w których jedną ze stron jest Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku lub zachodzi konflikt interesów pomiędzy lekarzem potrzebującym porady prawnej, a Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku.