Loading...

Z kącika Rzecznika

„Szanowne koleżanki i szanowni koledzy,

zgodnie z obietnicą złożoną na Okręgowym Zjeździe Lekarzy w dn. 26.03.2022 r. postanowiłam przybliżyć wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom pracę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (dalej: OROZ).

W tym celu powstał niniejszy kącik, w którym w sposób lekki i czytelny, niekiedy z przymrużeniem oka, przedstawiam meandry postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec lekarzy i lekarzy dentystów.

OROZ pracuje wraz ze swoimi zastępcami i pracownikami biura, którym składam tą drogą uszanowanie.”

MMT

Małgorzata Maria Topolska – absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku rocznik 1988, otolaryngolog, specjalista otolaryngologii dziecięcej, specjalista audiologii, specjalista foniatrii, dr n. med. (praca doktorska obejmowała ocenę 432 pacjentów laryngologicznych), przez wiele lat pracownik Kliniki Laryngologii i Kliniki Laryngologii Dziecięcej – tzw. szpitalny, a mimo to kilkukrotnie laureat nagrody naukowej Rektora AMB. W czasie pracy etatowej czynny działacz OZZL. Obecnie właściciel i pracownik w jednej osobie praktyki prywatnej. Pracownik Uniwersytetu w Białymstoku – zajęcia z logopedii i kognitywistyki. Od V Kadencji OIL nieprzerwanie działa w pionie odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego. Pani inżynierowa, matka inżyniera. Kochająca czytanie, śpiewanie, tańce i w ogóle muzykę. Wesoła i pogodna.

Najnowsze wpisy: