Loading...

Prezes NRL w sprawie decyzji Ministra Zdrowia o przesunięciu terminu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. - 2021-03-18

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym (17 marca 2021 r.) odbyła się konferencja prasowa Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie decyzji Ministra Zdrowia o przesunięciu terminu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów.

W trakcie spotkania z mediami Prezes NRL poinformował o wysłanym w dniu dzisiejszym liście do Prezesa Rady Ministrów RP, w którym Prezydium NRL apeluje o natychmiastową zmianę ww. decyzji, będącą przejawem ignorancji oraz brakiem chęci zrozumienia specyfiki ścieżki rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezes NRL zapowiedział, że w przypadku nieuwzględnienia przez Ministerstwo Zdrowia głosu samorządu lekarskiego w tej sprawie, Prezes NRL zamierza złożyć rezygnację z udziału w pracach zespołu ds. opiniowania zmian w ochronie zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

Nagranie konferencji jest dostępne na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5381-konferencja-prezesa-nrl

Niedługo po konferencji na stronie ministerialnej pojawił się komunikat, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów).

Pełna treść komunikatu jest dostępna tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-w-sprawie-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2021-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow