Loading...

Prof. Teresa Sierpińska prezydentem Europejskiego Towarzystwa Protetycznego EPA - 2023-09-19

Prof. Teresa Sierpińska objęła funkcję prezydenta Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (European Prosthodontic Association – EPA). Stało się to podczas 46. Kongresu EPA (14 – 16 września w Wilnie). Kolejny, 47. Kongres EPA odbędzie się pomiędzy 19 a 24 września 2024 r. w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy!

Konferencja EPA to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu protetyków z całego świata. Niezależnie od zaangażowania w funkcjonowanie EPA, Konferencja EPA jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla każdego lekarza dentysty – podkreśla prof. Teresa Sierpińska.

Białystok i Podlasie cenią sobie wielokulturowość, którą uczestnicy rozpoznają – szukając relaksu po ciekawych wykładach i dyskusjach – poznając kulturę lub architekturę regionu. Jesteśmy przekonani, że wspólnie znajdziemy tu dobrą platformę do udowodnienia i ugruntowania tezy, że okluzja jest kluczem do leczenia protetycznego – zapewnia prof. Teresa Sierpińska.

Tematem wiodącym 47. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Protetycznego będzie: Okluzja – klucz do sukcesu w rehabilitacji protetycznej?

  • Uczestników Kongresu EPA gościć będą Opera i Filharmonia Podlaska.
  • O organizację Kongresu EPA, z uwagi na promocyjny charakter tego wydarzenia, ubiega się wiele krajów. Poprzednie Kongresy odbywały się m. in. w Madrycie, Amsterdamie, Atenach, Sienie.
  • W Polsce Kongres EPA odbył się dotychczas tylko raz, w 2005 r. w Poznaniu. Był to 29. Kongres EPA.
  • Przyznanie roli organizatora Kongresu jest unikalną szansą zaprezentowania dorobku naukowego zarówno uczelni, jak i lekarzy z całej Polski na forum o zasięgu światowym. Kongresy EPA od lat gromadzą środowisko protetyków, zarówno tych pracujących w uczelniach medycznych, jak i tych praktykujących poza ośrodkami naukowymi.
  • Organizatorzy spodziewają się ok. tysiąca uczestników nie tylko z krajów europejskich, ale także chociażby z Japonii.
  • Tematyka Kongresu to szeroko pojęta protetyka od materiałoznawstwa, poprzez stałe, ruchome uzupełnienia protetyczne, po implantoprotetykę.