Loading...

Prof. Teresa Sierpińska wybrana ponownie na konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej - 2021-05-05

Minister zdrowia powołał 1 maja 2021 r. prof. Teresę Sierpińską do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki na okres pięciu lat.
To kolejna nominacja na to stanowisko, bowiem prof. dr hab. n. med. Teresa Sierpińska pełni tę funkcję od 2016 r.

Serdecznie gratulujemy.

Prof. dr hab. Teresa Sierpińska – jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2019 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Od 2018 r. jest kierownikiem Zakładu Protetyki Stomatologicznej UMB.

Posiada specjalizacje ze stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej, a także certyfikat umiejętności z implantoprotetyki, a od 2006 r. międzynarodowy certyfikat BioResearch, który umożliwia prowadzenie badań diagnostycznych przy użyciu urządzeń komputerowych T-Scan, EMG, JVA, Jaw-tracker. Odbyła liczne szkolenia w kraju i za granicą (USA, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy).

Jest autorką 159 publikacji oraz autorką rozdziału:
The management of advanced tooth wear using T-Scan/BioEMG synchronization module w: RB Kerstein: Handbook of research on Computerized occlusal analysis technology applications in dental medicine, IGI Global USA, 2020 oraz współautorką monografii:
Uzupełnienia tymczasowe stosowane w protetyce stomatologicznej, Elamed, Katowice 2016.

Należy do kolegium redakcyjnego czasopism CRANIO, Czasopisma Stomatologicznego oraz Protetyki Stomatologicznej.

Posiada 30-letnie doświadczenie dydaktyczne. Na potrzeby dydaktyki pozyskała fundusze z NCBiR na dwa projekty: Program rozwoju kompetencji studentów technik dentystycznych i kierunku lekarsko-dentystycznego UMB, co dało możliwość kształcenia w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych (CAD/CAM) oraz Zintegrowany Program Cyfryzacji Kształcenia na Kierunkach Stomatologicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Od 2016 r. pełni funkcję Prodziekana ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), od 2013 r. pełniąc funkcję prezesa Sekcji Protetyki PTS, od 2019 r. pełni funkcję członka Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA).

Źródło