Loading...

Profilaktyka i leczenie nowotworów przewodu pokarmowego - 2022-04-01

Informujemy, że w Białostockim Centrum Onkologii w 2021 roku została powołana jednostka zapewniająca kompleksową opiekę chorym na raka jelita grubego – Colorectal Cancer Unit.

Misją Colorectal Cancer Unit jest niesienie fachowej pomocy pacjentom z rozpoznanym nowotworem jelita na wysokim poziomie merytorycznym z pomocą wykwalifikowanego personelu oraz wysokospecjalistycznego sprzętu.

Zapewniamy całość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego od momentu rozpoznania choroby poprzez wdrożenie odpowiedniego leczenia onkologicznego, rehabilitację oraz badania kontrolne w jak najkrótszym czasie.

W związku z tym Białostockie Centrum Onkologii oferuje:

  • Poradnię Nowotworów Przewodu Pokarmowego mającą dostęp do wszystkich najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej, endoskopowej i patomorfologicznej. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 – 11.00 . Pacjenci zgłaszający się do poradni nie potrzebują skierowania. Wizyta po wcześniejszym ustalaniu terminu telefoniczne (85 66 46 888) lub osobiście w rejestracji BCO przy ulicy Warszawskiej 15.
  • Wszystkie metody diagnostyczne niezbędne do ustalenia rozpoznania choroby oraz stopnia jej zaawansowania.
  • Wsparcie informacyjne, administracyjne i organizacyjne pacjenta.

Podkreślamy, że nad całością procesu opieki onkologicznej pacjenta z nowotworem jelita grubego czuwa zespół koordynatorów. Koordynatorzy zapewniają komunikację między pacjentem, a zespołem terapeutycznym: monitorują i nadzorują planowane terminy wizyt i badań diagnostycznych pacjentów BCO. Zespół specjalistów Colorectal Cancer Unit to wyspecjalizowani chirurdzy onkolodzy, radioterapeuci i onkolodzy kliniczni, a także specjaliści gastroenterolodzy, radiolodzy i patolodzy ściśle ze sobą współpracujący. Umożliwia to analizę wszystkich możliwych opcji terapeutycznych i stworzenie indywidualnego spersonalizowanego planu diagnostyki i leczenia indywidualnie dobranego dla każdego pacjenta.

Te spersonalizowane strategie leczenia, oparte na bogatym doświadczeniu personelu medycznego i dostępnych na miejscu metodach diagnostyczno-terapeutycznych, omawiane są regularnie na cotygodniowych interdyscyplinarnych konsyliach.

  • Aktywny udział pacjenta.

Pacjenci oraz osoby wspierające mogą uczestniczyć w konsyliach, gdzie mają możliwość zadawania pytań, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz podjąć, wspólnie z wielodyscyplinarnym zespołem terapeutycznym, właściwą decyzję co do dalszego leczenia.

  • Pełen zakres leczenia chirurgicznego raka okrężnicy i odbytnicy obejmujący m.in. operacje laparoskopowe, endoskopowe resekcje przezodbytnicze (TEM), radioterapię, chemioterapię, ukierunkowane terapie lekowe, badania kontrolne.
  • Dodatkowo koncentrujemy się na specyficznych potrzebach pacjentów z rakiem jelita grubego. Każdy pacjent może skorzystać z dedykowanych grup wsparcia, rehabilitacji i fizykoterapii. Dysponujemy pełnym zakresem poradnictwa: genetycznego, żywieniowego, psychologicznego, opieki stomijnej i pomocy socjalnej.

Z doświadczenia wiemy, że Pacjenci bardzo często bagatelizując niepokojące, wstydliwe objawy choroby odwlekają terminy badań profilaktycznych. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest rola lekarzy pierwszego kontaktu i że to właśnie Państwo najlepiej znajcie swoich pacjentów mając z nimi najczęstszy kontakt. Ważne jest zaangażowanie środowiska lekarskiego w zachęcanie i motywowanie pacjentów do zgłaszania się na badania profilaktyczne oraz korzystania z usług świadczonych przez naszą Poradnię Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące stworzenie modelu szybkiej ścieżki dla naszych pacjentów, co przyczyni się do poprawy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. W przypadku pytań dot. tych zagadnień proszę o kontakt z Panią Urszulą Sokołowską- tel.733-100-132, e-mail: usokolowska@onkologia.bialystok.pl.