Loading...

Prośba Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego – request for testimonials on future EU-UK cooperation from British Medical Association - 2020-06-16

Przekazujemy do Państwa wiadomości i wykorzystania mail od Stałego Komitetu Lekarzy europejskich (CPME), do którego załączone jest pismo Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego (British Medical Association, BMA) dot. toczących się negocjacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unia Europejską w sprawie ustalenia zasad i warunków dalszych wzajemnych stosunków po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, które powinny wejść w życie po upływie okresu przejściowego, czyli po 31 grudnia 2020 r.

BMA zwraca w swym piśmie uwagę na potrzebę właściwego uregulowania spraw związanych w szczególności z wzajemnym uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz współpracy w zakresie badań naukowych (np. w ramach programu Horizon Europę). BMA liczy na wsparcie w tym zakresie ze strony CPME oraz jego organizacji członkowskich, do których należy polski samorząd lekarski reprezentowany przez Naczelną Izbę Lekarską.

Aby zebrać przykładowe informacje nt. konkretnych przypadków osób korzystających z ułatwień związanych z uznawaniem kwalifikacji i współpracą naukową, BMA chciałoby porozmawiać z lekarzami, którzy obecnie lub w przeszłości pracowali, szkolili się albo prowadzili badania naukowe w Wielkiej Brytanii.

W związku z tym BMA prosi o rozpowszechnienie wśród lekarzy tej prośby. Osoby, które wyrażą chęć takiej rozmowy powinny się skontaktować z panem Paulem Laffinem (email: plaffin@bma.org.uk).